Овум и корпус лутеум

Хармонии

Яйцата на бозайниците са неподвижни и са много по-големи от сперматозоидите. Това се дължи на по-голямата маса на цитоплазмата и главно на наличието на резервен хранителен материал под формата на жълтък (девтоплазма). Този материал е представен от винелинови гранули и плочи. Състои се от протеини, фосфолипиди и неутрални мазнини. Жълтъкът може да бъде в цитоплазмата на яйцеклетката или да бъде изолиран от цитоплазмата, образува се в черния дроб и други органи и чрез кръвта навлиза в яйцеклетката.

При домашните животни диаметърът на яйцеклетка без прозрачна мембрана варира от 0,11 до 0,15 микрона и е малко зависим от размера на тялото. Кравето яйце е с диаметър около 115 μm, дебелината на прозрачната мембрана е 15-30 μm, а общият диаметър на клетките е 165 μm. Яйцеклетката на овцете е малко по-голяма - съответно 112–125, 9–16 и 167 микрона. Яйцето на прасето е с диаметър 130 микрона, дебелината на прозрачната черупка е 5 микрона.

Яйце, което оставя фоликул, скоро ще умре, ако не бъде оплодено. Още по време на преминаването на истмичната част на яйцепровода цитоплазмата в клетъчното ядро ​​се разпада на отделни фрагменти и след омекване на прозрачната мембрана постепенно се разтваря. Това се случва вече в матката, където неоплодените яйца падат приблизително в същото време, когато са оплодени. При кобилите оплодените клетки остават в яйчните канали, където претърпяват бавна (в продължение на няколко седмици или дори месеци) цитоплазмена дегенерация. При този животински вид развиващият се ембрион очевидно има по-мощен ендокринен (или друг) ефект върху функцията на яйчните канали, което му позволява да проникне в матката, докато неоплодена клетка не преминава там. Продължителността на живота на кравето яйце е 10–12 часа, овцете - 12–15 часа, конете - 8–10 часа, прасетата - 6–156 ч. През този период яйцеклетката може да бъде оплодена, но по-често способността за оплождане се запазва за по-кратко време и обикновено не надвишава 6 часа.

Според F. I. Осташко и др. Яйцеклетката на бозайниците запазва способността за ин витро оплождане за 4–5 дни, оплождането им е възможно не само в яйчния канал, но и в маточния рог..

Оплождането е физиологичен процес, в резултат на който генетичният материал на яйцеклетката и спермата се комбинира и образуването на нова клетка (зигота) с диплоиден набор от хромозоми.

Когато яйцеклетката се движи по яйцепровода в началото на ампуларната му част, поради случайното движение на сперматозоидите, те се срещат с яйцеклетката и оплождат (фиг. 59).

Началото на оплождането зависи от броя на наличните сперматозоиди, както и от биологичната полезност на двете гамети.

При някои бозайници яйцето е заобиколено от фоликуларни клетки (сияйна корона). Тези клетки са залепени заедно с материал, съдържащ хиалуронова киселина. Под влияние на ензима хиалуронидаза фоликуларните клетки доста бързо се разтварят вече във фунията на яйцепровода. Хиалуронидазата се намира в плазмата на спермата (акрозома). Особено много от ензима се намира в тестисите и спермата на заек. Функцията на хиалуронидаза по време на оплождането е, че позволява на отделните сперматозоиди да преминават между фоликуларните клетки и да достигнат до яйцеклетката. Това не изисква унищожаването на цялата лъчезарна корона, въпреки че пълното облъчване на клетката е важно и необходимо за придвижването й по яйцепровода, но може да се случи и без участието на сперматозоидите..

Трябва да се отбележи, че този процес няма очевидна специфика. Това беше причината да се използва ензимът хиалуронидаза за увеличаване на плодовитостта, като го добавят към спермата. Резултатите от теста обаче са непоследователни.

Сияйната корона е добре изразена в яйцето на прасета, много по-слаба при кравите. Клетките на короната могат да насочват сперматозоидите, когато преминава между тях и да я донесат до яйцеклетката. Определена роля в комбинацията от гамети играят хормоните на оплождане (гамони). Известни са четири гамона. Два от тях (хипогамони) са изолирани от яйцето. Ganogamon 1 активира действието на сперматозоидите, ginagamon 2 предизвиква тяхната аглутинация. Останалите два (андрогамони) са изолирани от спермата. Андрогамон 1 парализира движението на сперматозоидите и неутрализира гиногамон 1. Андрогамон 2 (акрозин) разтваря прозрачната мембрана и улеснява постигането на сперма върху повърхността на яйцата; тя неутрализира гиногамон 2.

а - последователността на основните процеси по време на оплождането (1- ооцит от втори ред; 2- преминаване на сперматозоидите през прозрачната мембрана; 3- активиране на яйцеклетката; 4- образуване на пронуклеини; 5- конвергенция на пронуклеидите; 6- възстановяване на диплоидния набор от хромозоми); 6- яйце с две пронуклеиди.

След достигане на спермата на прозрачната мембрана, следва видоспецифична реакция, която води до силна връзка на зародишните клетки. Афинитетът на определени фракции от протеини от плазмените мембрани на сперматозоидите и прозрачната мембрана на яйцеклетката, очевидно, е от решаващо значение за прикрепването му. Скоро след това спермата по тесен навиващ се път бързо прониква през тази мембрана. В този случай мехурчетата акрозомни и плазмени сперматозоидни мембрани се разделят и губят на повърхността на прозрачната мембрана. Главата на сперматозоидите навлиза в пределното пространство и скоро влиза в контакт с жизнената мембрана. След това прозрачната мембрана става нечувствителна към други сперматозоиди. Ето защо при редица видове (хамстер, куче, овце, кон и др.) Броят на сперматозоидите, проникнали през прозрачната мембрана, е малък. При други животни (заек, крава, прасе и др.) Реакцията на прозрачната мембрана е по-бавна или изобщо не се проявява и десетки или дори стотици сперматозоиди могат да влязат в пределното пространство.

След като спермата влезе в контакт с вителинната мембрана на яйцеклетката, когато плазмените им мембрани се сливат (при някои видове втората мембрана е разположена под вителинната мембрана - плазмена мембрана), започва кортикална реакция. Корковите зърна, разположени в повърхностния слой на цитоплазмата на яйчните клетки, набъбват, след това черупките им, заедно с плазмената мембрана на гаметата, се разрушават. В пространството между повърхността му и вителинната мембрана се излива съдържанието на тези гранули (зърна), което съдържа протеолитичен ензим. Разрушава връзката на вителинната мембрана с други сперматозоиди, което предотвратява полиспермията. Корковата реакция се разпространява по повърхността на яйцевидната вълна за 10–20 s. При някои видове, по време на кортикалната реакция, виталиновата мембрана се издига над повърхността на яйцеклетката, образувайки перивителиново пространство. На вътрешната повърхност на черупката се натрупват тънък слой вещества, освободени от гранулите. В резултат на това вителинната мембрана се уплътнява и се нарича оплождаща мембрана.

След контакт на спермата с жизнената мембрана настъпва образуването на второто полярно тяло и ооцитът от втори ред се превръща в зряла яйцеклетка. Тогава спермата е изцяло потопена в цитоплазмата на клетката. Той не влиза перпендикулярно, но тангенциално по отношение на вителинната мембрана. След като влезе в яйцеклетката, сперматозоидната глава набъбва, губи формата и мембраната си и става едва забележима, ядрен материал излиза от нея и скоро се появява под формата на малки точки от нуклеола. Те постепенно се комбинират и образуват по-големи, кръгли частици, които са включени в мъжкия пронуклеус, който е заобиколен от ядрена мембрана.

Настъпва и образуването на женския пронуклеус. След второто намалено деление ядрото на яйцеклетката се разрушава и съдържанието му се смесва с цитоплазмата. Материалът на хромозомите се превръща в фрагментирана гранулирана маса. Тогава се образуват нуклеоли, които скоро са заобиколени от черупка. Образува се женски пронуклеус. Тези промени настъпват в рамките на час след проникване на сперма..

Сливането на pronuclei (syngamy) е последният етап на оплождането. След приближаване в центъра на клетката, пронуклеидите намаляват по размер, първо ядрата изчезват, а след това ядрените мембрани. Появяват се две групи хромозоми, които се движат една към друга и в стадия на метафазата се сливат (връзката на клетъчните ядра по време на конюгиране). Почти веднага последван от анафаза и телофаза от първото разделение на мейозата.

В някои случаи в яйцеклетката се появяват две или дори три сперматозоиди (полиспермия). В резултат се образуват три или четири пронуклеума. Възможността за оплождане с няколко сперматозоиди възниква, когато вторият сперматозоид проникне през прозрачната мембрана в точка, диаметрално противоположна на точката на първоначално проникване. Но ако осеменяването се извърши в оптималното време, тогава яйчните канали и яйчната черупка, действайки заедно, минимизират възможността едновременно да достигнат до повърхността на яйцата с две жизнеспособни сперматозоиди. Докато яйцето остарява, се създават условия за полиспермия.

Жълтото тяло. След овулацията на мястото на фоликула се образува жълто тяло, което се развива главно от фоликуларни клетки, облицоващи сгънатите компресирани стени на фоликула (фиг. 60).

Фиг. 60. Лутеят на тялото в яйчника на крава.

Процесите от мембраната на съединителната тъкан образуват скелета на телесния лутеум и разширяващите се кръвоносни съдове проникват в него. Фоликуларните клетки се делят, разрастват и се превръщат в жлезисти клетки на corpus luteum - лутеални клетки, които се различават рязко по структура и функция от фоликуларните клетки. Те съдържат вещества, подобни на мазнини - липиди и пигмент (багрило), който оцветява жълтото тяло на овце, свине и крави в жълто, а при конете - в оранжево, след което се превръща в червеникаво и кафяво-червено.

При овцете жълтото тяло се образува много бързо. Кухината на изригналия фоликул се запълва с кръвен съсирек в първите часове след овулацията. След 10 часа кръвният съсирек се разтваря, след 24 часа кухината на фоликула се запълва с клетки от жълтото тяло, което стърчи над повърхността на яйчника под формата на леща ядро ​​с диаметър 2-3 мм. Тогава жълтото тяло бързо се увеличава и кондензира, достигайки максималната си стойност 8 дни след овулацията.

При прасетата стените на спуканите фоликули са силно намалени и мястото на разкъсване бързо се обрасва. Те нямат кръвоизливи в кухината на фоликулите. Образуването на жълто тяло при крави и свине е 7–8 дни.

Конят в началото на растежа на corpus luteum в кухината на фоликулите все още има остатъци от фоликуларна течност, смесена с кръв. Постепенно кухината се напълва с тъкан. Два дни след овулацията жълтото тяло в яйчника на кон достига 25–70 мм в диаметър, на следващите дни става по-плътно (размерът му леко намалява).

Структурата на образуваното жълто тяло е непоследователна. Той служи като временна жлеза, която освобождава хормона прогестерон в кръвта. Под негово влияние протичат процеси в маточната лигавица, насочени към подготовка за приемане и хранене на ембриона. Епителът на ендометриума расте и набъбва, маточните жлези също растат бързо и започват да секретират, отделяйки вещества, които осигуряват хранене на ембриона в първите етапи от неговото развитие преди имплантацията.

Под въздействието на прогестерон в яйчниците развитието на нови фоликули се забавя, ловът и еструсът престават и се заместват от сексуална почивка. Ако оплождането на яйцеклетка, изолирана от яйчника по време на овулация, не се случи, лутеят на тялото започва да се разтваря след няколко дни; лутеалните клетки намаляват в обем, кръвоносните съдове се опустяват, кухината на бившия фоликул е изпълнена със съединителна тъкан. В следващите няколко седмици тъканта на жълтото тяло постепенно изчезва и на нейно място се образува съединителна тъкан. При кравите и овцете този процес започва на 10–12-ия ден след овулацията, при свинете на 15–16-и, y коне - на 8–12-ия ден. Когато жълтите тела се резорбират, производството на хормона прогестерон намалява или спира. В яйчниците започват да се развиват нови фоликули и отново производството на естрогенни хормони.

В момента трансплантацията на ембриони е от голямо значение. За първи път трансплантацията на ембриони е извършена в Канада, а през 1973 г. чрез трансплантация на ембриони се получава живо теле..

Същността на този метод е, че оплодената яйцеклетка на едно животно (донор) навлиза в матката на друго животно (реципиент) и развитието му се осъществява там. Методът за трансплантация на ембриони включва редица техники: призоваване за суперовулация при донорите и тяхното осеменяване; извличане на оплодени яйца; синхронизиране на сексуалния лов при получателите; трансфер на ембриони към получатели.

В животновъдството основно се извършва трансплантация на оплодени яйца. В този случай се използват два метода на трансплантация: хирургически и нехирургичен. При хирургичния метод се прави илеална лапаротомия и зиготата се вкарва в яйцепровода или маточния рог. Нехирургичното е, че зиготата се инжектира дълбоко в матката с помощта на специално устройство. С помощта на тези методи от крава донор през годината могат да бъдат получени до 10-1 2 телета..

Какво се случва с жълтото тяло след овулация

Corpus luteum е временна секреторна жлеза, която се появява след като зрелото яйце напусне фоликула. Основната му функция е да поддържа нормален менструален цикъл и бременност в случай на успешно оплождане. Повечето жени не знаят нищо за него, освен че съществува. Помислете кога се появява тази жлеза, защо е необходима и какви проблеми могат да възникнат при тази формация..

Как и кога се появява

Образуването на жълтото тяло след овулация е нормален физиологичен процес. Образуването на тази жлеза показва, че овулацията е била успешна и втората половина на менструалния цикъл ще премине нормално.

Как върви този процес:

 1. Начало на образованието. След разкъсването на зрелия фоликул и освобождаването на яйцеклетката във фалопиевата тръба (овулация) на мястото на този фоликул започва да се образува жълто тяло от останките на неговите клетки и мембрани.
 2. След това размерът му нараства за няколко дни и кръвоносните съдове започват да поникват в него. Този етап отнема 2-3 дни.
 3. След това тази формация се превръща в пълноценна ендокринна жлеза и започва да произвежда голямо количество прогестерон и естроген в кръвта. Размерът му на този етап е около 1.4-2 см. Цветът на този етап е червен поради големия брой кръвоносни съдове. Този период (7-8 дни след овулацията) отчита максималната му хормонална активност.
 4. Ако оплождането не е станало, размерът му постепенно намалява и съединителната тъкан започва да расте в нея. В края на менструалния цикъл размерът му е само няколко мм. След което той се абсорбира напълно, така че при следващата овулация целият процес се повтаря отново.

Максималното развитие на тази жлеза достига 7-8 дни след овулацията, ако не е настъпило зачеването.

Какво се случва с тази жлеза, ако настъпи бременност

Ако е настъпила бременност, тогава жлезата продължава да функционира допълнително, произвеждайки хормони, необходими за нормалното развитие на плода.

В същото време размерът му нараства и той се превръща в жълто тяло, което продължава да отделя прогестерон до 16-та седмица от бременността. След този период плацентата поема тази функция. Така и в двата случая въпросната жлеза е временна и изпълнявайки функцията си, престава да съществува..

За какво е??

Основната функция на жлезата е производството на хормони: прогестерон и естроген. Прогестеронът е отговорен за:

 • намаляване на нивото на FSH във втората фаза на цикъла и не позволява на този период да узряват нови фоликули;
 • стимулира растежа на функционалния слой на матката и го подготвя за имплантиране на ембриона;
 • отпуска гладката мускулатура на матката, предотвратявайки я свиването и преждевременното раждане.

Ако по някаква причина жълтото тяло произвежда малко прогестерон, тогава дори ако е настъпило оплождане, плодът не може да бъде имплантиран в матката. И когато имплантацията все пак се е случила, ниско ниво на този хормон може да доведе до спонтанен спонтанен аборт още в ранните етапи на бременността..

Какво може да каже ултразвукът

По време на ултразвук тази жлеза може да се види на монитора под формата на малка формация върху яйчника с хетерогенна структура. Какво може да означава липсата му на ултразвук след предполагаема овулация:

 • овулация не е настъпила: или все още не е настъпила, или като цяло този менструален цикъл протича без овулация;
 • фоликуларна киста. Това означава, че фоликулът е пораснал, узрял, но не се е спукал и е изпълнен с течност, превръщайки се в киста;
 • фоликулите не се развиват изобщо, т.е. жена има сериозни проблеми и зачеването е невъзможно.

Какво може да каже тази жлеза на ултразвук със забавяне на менструацията:

 • ако ултразвуковото сканиране със забавяне на менструацията все още не е видимо, но жълтото тяло е определено, тогава най-вероятно жената е бременна;
 • забавените периоди и отсъствието на тази жлеза може да е признак на заболявания на репродуктивната система;
 • ако тестът е положителен и плода е видим на ултразвук, но няма временна жлеза, тогава това е заплаха от спонтанен аборт. На жената се предписват специални прогестеронови лекарства (Утрожестан и др.), За да поддържа бременността..

Важно! Има ситуации, когато не е имало овулация, но все пак се е образувало жълто тяло на мястото на фоликула. Това състояние се нарича лутеинизация на фоликула. Ултразвукът може да види само тази жлеза, но няма други признаци на овулация (свободна течност зад матката и т.н.).

Какъв е нормалният размер?

Размерът на тази формация може да бъде различен, приблизително 1,4 - 2 см. Косвено, според размера на тази структура, може да се оцени нейната хормонална активност:

 • размерът 15-20 mm след овулация показва готовността на жената за оплождане;
 • 22-32 мм нормално, ако зачеването е успешно;
 • над 30-40 mm - признак на киста на corpus luteum.

Кистата на тази жлеза при липса на оплаквания и усложнения на пациента е обект на динамично наблюдение в продължение на няколко цикъла. Ако кистата се усуква, разкъсва или гнойни, такива състояния изискват хирургично лечение.

Кистата се отстранява хирургично или постоянно се наблюдава..

Въпроси към лекаря

Въпрос: Колко дълго живее жълтото тяло след избухването на фоликула?

Отговор: Той съществува 13-14 дни, до началото на следващия ви цикъл. Записани са случаи, когато тази рудиментарна жлеза съществува от месец или повече, но това е рядкост.

Въпрос: Имам втори ден закъснение, но плода не се вижда на ултразвук, но лекарят каза, че жълтото тяло е 3 см и съм бременна. Така е?

Отговор: Растежът и продължителното съществуване на тази жлеза може да бъде знак за бременност. За да се изясни, трябва да вземете тестове за хормони.

Въпрос: Съпругът ми и аз планираме бебе, но открих киста на жълто тяло. Може ли да повлияе на зачеването?

Отговор: Малко вероятно е. Една киста не пречи на този орган да произвежда нужното количество хормон, просто понякога може да нагъсти или да се възпали. Ако това ви притеснява, тогава можете да премахнете кистата хирургично или да изчакате време, наблюдавайки нейното развитие и регресия.

Ролята на доминиращия фоликул и жълтото тяло в зачеването. Какъв е размерът на ултразвук след овулация и възможно ли е да ги смесите?

Структурните компоненти на репродуктивната женска система, които се формират от яйчниците, са съставени от фоликули. Нека поговорим повече за понятията "corpus luteum" и "доминиращ фоликул".

Видове и структура на фоликулите

Черупката на яйчника крие кортикалното вещество, а тъканта му се образува от фоликули. Те се отличават по степента на зрялост (само 4 вида):

 • незрял (изначален вид);
 • първичен;
 • втори
 • третичен.

незрял

Съставът на незряла клетка включва ядрото и един слой от епитела. Вътрешната повърхност се развива и узрява, но само няколко са способни на това. Останалите са в покой.

първичен

Освен това, клетъчният обем се увеличава, появява се нов слой и микроворсините са първичните фоликули. Формата им е кубична, подредена в 1-2 слоя. Тяхното проявление може да се разглежда като лъскава черупка (протеини и мукополизахариди).

Втори

Растежът продължава, тъканта става по-плътна, по време на което се образува външната обвивка. Епителът на този етап е многопластов, секретира се съдържащ естроген. Сега клетката може да се нарече вторична - образуването на съединителна тъкан и капиляри. Основната му характеристика е допълнителна черупка.

третичен

Фоликулът ще стане третичен или зрял, когато кухината му се напълни с фоликуларна течност. Има още едно име за този етап - „графичен балон“.

Може да се счита за доминиращ, тъй като размерът му е по-голям от останалите и дори има издатина през повърхността на яйчника. Други клетки умират, защото тялото произвежда 1-2 фоликула в един цикъл..

Доминантен

Такава клетка може да се нарече зряла, такава, в която яйцето е готово за овулация. Процесът, през който трябва да премине, фоликулогенезата, е описан по-горе..

Липсата на такъв фоликул в яйчниците пречи на една жена да забременее.

Фоликулогенеза и зачеване

Процесът на фоликулярно развитие от началния до преовулаторния стадий се нарича фоликулогенеза. При раждането тялото на момичето вече има много фоликули, но само малка част узрява и около 300-400 овулира.

След като узрелият балон се придвижи към изхода, размерът му се увеличава - това се постига благодарение на скока на хормоните. Тя трябва да бъде с диаметър един и половина до два см.

Течността запълва кухината, стените стават тънки и се разтягат. На този етап ядрото вече е яйце - то се намира в най-високата точка на фоликула.

24 часа преди овулацията яйчниците произвеждат и отделят естроген в кръвта. Концентрацията на лутеинизиращ хормон също се увеличава. Именно той провокира фоликула да се спука: настъпва овулация и яйцето преминава в свободно плуване.

След освобождаването на яйцето фоликулът се променя много бързо. Тези промени се отнасят до съдържанието и външния вид. В клетките на капилярите и гранулозата цитоплазмата се увеличава, образуват се липидни клетки и жълти пигменти.

На този етап той ще се нарича lupusum corpus. Произвеждат се андроген, прогестерон, инхибин, естрадиол - всичко това отива в кръвоносната система.

Ако по пътя на яйцеклетката няма пречки, тя навлиза във фалопиевата тръба, където се извършва зачеването (оплождане).

Нарушения във формирането и развитието

Какви са причините за липсата на зачеване? За съжаление, има много, например:

 1. Няма доминиращ фоликул. Това се дължи на промените в хормоналните нива. Овулацията не е възможна.
 2. Устойчивост на фоликулите. Пропастта не възниква, яйцето остава вътре. Наличието на такъв балон е възможно до следващия цикъл.
 3. Лутеинизация. Фоликулът става corpus luteum.
 4. Регресия (атрезия) на доминиращия фоликул: на ултразвук се вижда, но растежът спира, размерът постепенно намалява.

Какво да правим в този случай? Не забравяйте, че за една година една жена може да не овулира няколко пъти. Наличието на стрес, претоварване, опиянение, промяна на часовите зони също играе роля..

Хормоналният фон почти винаги подлежи на корекция с помощта на специални лекарства. Фоликулогенезата може да бъде наблюдавана чрез ултразвук. Ако няма овулация, лекарят ще предпише инжекция с хормони.

Обикновено са достатъчни три проучвания. На 7-8-ия ден от цикъла лекарят ще оцени ендометриума и яйчниците; на 11-12-ия ден от цикъла вече можете да видите основния фоликул и да приемете датата на овулация; на 18-19 ден, лекарят определя наличието на овулация, жълтото тяло в яйчниците. Датата на освобождаване на яйцата е много зависима от външните фактори..

Какво е жълтото тяло и каква е неговата роля

Тялото на жената е крехко цвете, в което всичко е взаимосвързано. Цикълът е разделен на три етапа:

 1. Естрогенна фаза. Началото му се счита от първия ден на цикъла, продължава до образуването на DF (доминиращ фоликул).
 2. овулация
 3. Лутеална фаза. Нарича се фаза на лупус на тялото или прогестерон. Продължителност - 14 дни.

Корпусният лутеум е жлезата, която се образува след освобождаването на яйцеклетката в лутеалната фаза на цикъла. Органът е с размери 10-27 мм.

Основната функция е комбинацията от естроген и прогестерон. Фазата продължава 14 дни. През това време матката се подготвя за евентуална бременност. По време на оплождането жълтото тяло в засилен режим освобождава прогестерон. С помощта на него плацентата се подготвя за осиновяването на бебето. Ако няма зачеване, нивото на хормоните спада и започва менструацията.

Формирането става на няколко етапа:

 1. Разпространение - формиране.
 2. Васкуларизация - размерът, броят на кръвоносните съдове се увеличава, тялото расте и узрява.
 3. Хормонален етап. Тялото придобива пурпурен цвят. Това е пикът на развитието.
 4. Обратно образуване. Ако не настъпи оплождане, жълтото тяло намалява и постепенно изчезва..

Corpus luteum „контролира“ стените на матката - инхибира контракциите - чрез производството на прогестерон. Яйцето се фиксира в матката без никакви препятствия.

Какъв ден се формира, възможно ли е да се обърка?

Бременната жена няма време да следи промяната на настроението. Това се дължи на бързо променящия се хормонален фон. Кортежът на телата поддържа фона на хормоните, което осигурява спокоен живот на майката и бебето.

Празен фоликул незабавно се изражда в жълто тяло. За да разберете дали е в яйчниците или не, е необходимо ултразвуково сканиране. Объркването е малко вероятно да успее.

Ултразвукови размери след овулация

Наличието на тази жлеза в яйчника изобщо не означава, че е настъпило зачеването. А нейното отсъствие показва, че няма овулация.

Ултразвукът ви позволява да контролирате текущите промени в женското тяло. Можете да видите трансформацията на яйчниците, без да гледате вътре.

В зависимост от клиничната ситуация, размерите могат да варират:

 • 12-15 мм. Яйцето е пуснато наскоро. Ако това е краят на цикъла, тогава можем да кажем, че няма бременност.
 • 18-20-24 мм. Измина около седмица след овулацията, тялото е подготвено за понасяне (въпросът за зачеването остава отворен).
 • 30-40 мм. Такива размери говорят за киста.
 • 20-30 мм. Бременността е вероятна.

Кистата може да провокира болка, да изригне, да гони, така че трябва да следите състоянието й в продължение на няколко цикъла.

По този начин връзката между доминиращия фоликул и телесния лутеум е очевидна: без ДФ няма да настъпи овулация, което ще позволи образуването на жълто тяло. А тя от своя страна ще премине през определени етапи на развитие, за да помогне на нарастващото тяло вътре в една жена.

Ролята на жълтото тяло в женските яйчници

Редовно появяващият се женски труп в женските яйчници е формация, предназначена да поддържа цикъл до следващата менструация или бременност в случай на успешно зачеване.

Жълтото тяло и неговата роля

Тази временна, с кратък период на живот, жлезата е наречена така от жълто-оранжевия пигмент, който оцветява клетките й. Неговото образуване се извършва в лутеалната фаза на месечния цикъл, след разкъсването на фоликула и освобождаването на яйцето навън, в маточната кухина. В същото време хипофизата започва да отделя лутеинизиращ хормон. А самият жълт корпус, след 12-14 дни от месечния цикъл, започва да произвежда определено количество естроген и най-важното - прогестерон, което се нарича още: „хормон на телесното тяло“.

Този хормон подготвя ендометриума за бременност, създавайки удобни условия за имплантиране на оплодени гамети в структурата на лигавицата. Тоест - до нормална бременност. Но също толкова интересен процес започва в случай на оплождане, което не е настъпило. 4-6 дни след пика на активността, лупусът на корпуса намалява, производството на прогестерон в него се намалява до минимум. След това желязото се превръща в тъкан на белези, напълно неактивна по смисъла на производството на хормони. В резултат се отхвърля тъкан, която не е започнала да участва в зачеването и бременността. Менструацията започва. corpus luteum, превръщайки се в място на дегенерирана тъкан, се нарича "белезникаво тяло" или corpus albicans, но по-късно то също се разтваря.

Като се има предвид друг сценарий на бременността, може да се види, че след прикрепване на оплодената яйцеклетка към ендометриума, лупусът на тялото продължава да остава активен в продължение на 10-12 седмици под влияние на хорионния хормон гонадотропин. През цялото това време те произвеждат прогестерон, който е необходим за запазването и развитието на плода. В същото време този хормон стимулира растежа на лигавицата, който, ако не беше неговото присъствие, би бил отхвърлен под формата на друга менструация. Друга функция на този хормон в толкова решаващ период е предотвратяването на отделянето на нови яйца от яйчниците. Освен това блокира способността на матката да се свие, което може да провокира спонтанен аборт..

Цикли на развитие

Като се има предвид целият период на развитие на жълтото тяло, в него могат да се разграничат следните цикли:

 • Пролиферационен цикъл: фоликуларните стени след разрушаване се трансформират, сглобяват се в сгъната тъкан, в която гранулозните образувания се размножават интензивно. Кървавият секрет, който се получава в резултат на тяхното разкъсване, се абсорбира в стените на матката и клетъчното делене става по-активно.
 • Васкуларизационен цикъл: кръвоносните съдове поникват във временната жлеза, която осигурява кръвоносната система, която го храни. Кръвообращението се увеличава и в клетките на яйчниците растат нови жълти образувания.
 • Фаза на просперитет. Характеризира се с максимална хормонална активност. Тъканите имат изразен кръвоток и активен лимфен обмен. Новообразувание, произвеждащо лутеин, се уголемява и изглежда като червеникав растеж по повърхността на яйчника. Фазата продължава около 12 дни, след това, ако не настъпи оплождане, започва сгъването на функциите на VT.
 • Фазата на регресия. Тя идва след началото на оплождането, има намаляване на временната жлеза с последващо образуване на белег на нейно място. Хормоналната контрацепция престава като ненужна. В яйчниците започва растежът на нови фоликули.

Всичко това прави появата на лутеалната жлеза отличен показател за бременност. Лекарите знаят: появи се жълто тяло - започна овулацията и този път е оптимален за зачеването. И обратно - ако бременността е нежелателна, тогава трябва или да ограничите половия акт, или активно да се защитите.

Навременността на циклите като гаранция за здравето

Разкъсването на фоликулите с последващо освобождаване на яйцеклетката може да се случи както след излизане от десния яйчник, така и отляво. Самият факт за началото на овулацията показва здрава репродуктивна система на жената, и следователно - за нейното общо състояние. В крайна сметка, хормоналните нарушения автоматично се отразяват върху способността на яйчниците да доставят яйца, готови за оплождане в матката. Много често невъзможността за зачеване и спасяване на бебето, особено в ранните етапи на бременността, е следствие от недостатъчността на фазата на корпусното тяло, както е определено от гинеколозите. Терминът означава, че тази лутеална формация произвежда твърде малко прогестерон.

Друга причина за бременността, която все още не е настъпила, може да бъде VT киста. Това е условно патологично състояние, при което под въздействието на лутеинизиращия хормон и определени външни фактори се случва разтягане на стените на жълтия корпус, натрупването на лимфа и други течности в тях. В резултат на това това може да доведе до разкъсване на кръвоносните съдове, които до този момент вече имат време да прераснат в тъканта на тази временна жлеза, и като резултат - до кръвоизлив..

Сред факторите, влияещи върху образуването на кистата на corpus luteum, могат да бъдат:

 • подчертае;
 • хипотермия;
 • прегряване;
 • всякакви възпалителни процеси, освен това, във всеки орган.

Изключително трудно е да се диагностицира киста, защото дори при ултразвук ехото от нея се маскира под скорошна тъкан на ребрата и може да имитира други образувания.

Въпреки че кистата на жълтото тяло не изисква специално лечение, наблюдението на състоянието й в динамика е достатъчно, за да го контролира, лекарят не я оставя без внимание. Факт е, че кистозното състояние може да се усложни чрез усукване на кистата, нейната апоплексия, нагноене поради прищипване на тъканта. В такива случаи хирургията вече е показана, главно чрез лапароскопия.

Характеристики на жълтото тяло, докато се развива

След излизане от яйчниковите инкубатори и перфориране на стените на фоликула, жълтото лутеално тяло расте и достига размерен максимум. Но тогава, когато и ако оплождането на яйцеклетката не е станало, новата жлезиста формация претърпява обратен цикъл на развитие. Точното измерение на жълтото тяло може да бъде показано чрез ултразвук на тазовите органи, направен по това време. Нормата за размер може да се извлече от следната таблица:

Броят дни след овулацияВъншни знациГабаритни размери в мм
тринадесетобразуване на жълто тяло веднага след овулацията.12-15
4 - 8Тялото сигнализира за готовност да роди плода, дори ако зачеването не се е случило.18-24
9 - 12Независимо от настъпването или не настъпването на бременност, образуването на киста е възможно.30-40
8-14Наличието на VT е сигнал за естественото функциониране на организма.20-30

Размерът на тази временна жлеза обикновено се свързва не с конкретния ден от цикъла, а с дните след овулация. Това се дължи на факта, че броят на дните в женския цикъл за различните жени е променлив, от 28 (класически лунен месец) до 30-31 дни.

Трансформация на жълтото тяло във фазата след овулация

Фоликул, спукан след овулация, покълва субстрат на съединителната тъкан и става жълта жлеза. Неговата функция е синтеза на прогестерон.,

 • което ще предотврати отделянето на нови яйца от яйчниците,
 • няма да позволи маточни контракции, изпълнени с спонтанен аборт в случай на зачеване,
 • ще поддържа това състояние, докато плацентата не започне да произвежда подобен хормон.

Това събитие се повтаря с честота 21-35 дни, в зависимост от това какъв е менструалният цикъл при конкретна жена. И тази плът продължава до менопаузата от 45 до 55-годишна възраст.

Фоликулът, след като се разкъса и яйцето започва да се движи в маточната кухина, сами по себе си се трансформира в жълта гранулирана жлеза.

Гранулозните клетки на фоликула след овулация не са податливи на делене, но те значително се увеличават и могат да достигнат размер от 20-35 микрона. Такива разширени клетки се наричат ​​гранулозни лутеоцити и, образувайки около 75-80% от жълтото тяло, придобиват способностите на жлезата, в която се произвеждат стероиди. За разлика от клетките, разположени в преовулаторния фоликул, където основната им функция е протеиновата секреция.

Въпреки временния характер на своето съществуване, corpus luteum се държи като пълноценна жлеза на слънцето. За да разберете механизма на неговото образуване, трябва да се върнете към структурата на фоликулите, където се образуват пълни, зрели яйца.

Самата яйцеклетка, а тя от своя страна е заобиколена от слой от епителни клетки и два слоя клетки от съединителна тъкан. На следващо място, като прикачен файл в руска кукла, има яйцеклетка от първи ред - незряла форма на бъдещото яйце с неговото ядро ​​или зародишен везикул.

Гликопротеините, разположени около яйцеклетката с плътна „торба“, от своя страна, са заобиколени от гранулозни клетки. А те от своя страна представляват клетъчна матрица или базална мембрана, защитена по външния периметър от технологични клетки. Клетките на вътрешния слой на теката участват в образуването на тази временна жлеза с жълт цвят, мутиращи, докато не станат тека-лутеоцити. По структура те са подобни на гранулирани лутеоцити, но са с размер само 15 микрона, но са с по-интензивен цвят. Местоположението им е гънките на стената на новосформираната жлеза. На 9-12-ия ден след овулацията (виж таблицата) капилярите и лимфните възли започват да нарасват в структурата на стените на жълтото тяло, образувайки обширна микросъдова мрежа. Появата на менструация в случай на незачеване се дължи до голяма степен на временния характер на жълтото тяло, подобно на жлеза, и разкъсването на тези и други съдове след белези на ендометриума.

За прогестерона и връзката му с лутеума на тялото

Основният източник на прогестерон е надбъбречната жлеза. Но количеството на хормоните, които те произвеждат, само осигурява поддържането на нормален хормонален фон, недостатъчно за онези задачи, които се изправят пред репродуктивната система в процеса на овулация, в очакване на възможността за оплождане на яйцеклетката.

Въпреки че участието на VT в оплождането е доказан факт, понякога това се случва и без тази лутеална формация. Причината за това е просто прогестеронът на надбъбречните жлези, понякога количеството на произведения от тях хормон е достатъчно, все едно, тогава плацентата ще поддържа необходимото количество прогестерон.

жълтото тяло помага да се диагностицира такова неприятно и опасно състояние за жената като извънматочна бременност. Кръвният тест за hCG помага да се определи, който ще покаже излишък от прогестерон.

Обратният случай е замръзването на плода. Тогава кръвта ще покаже рязък спад на съдържанието на хормони, почти пълното му отсъствие, тоест жълтият мозък действа като диагностичен индикатор.

По този начин носенето на плода е пряко свързано с нормалното функциониране на ВТ. С ултразвукова диагноза наличието на лутеално тяло в яйчника ще показва, че овулацията е завършена.

Ако една жена приема хормонални лекарства за предотвратяване на бременността, тя няма да образува жълто на тялото.

Ендометриумът в стадий след овулация е напълно готов за имплантиране на оплодена яйцеклетка, а ВТ, който започва да расте след образуването на гаметата, е напълно отговорен за този процес. И ще продължи да функционира до образуването на пълноценна плацента.

Регресия на временната жлеза ще настъпи при липса на оплождане на яйцеклетката, 2 седмици след появата на VT. Прекратяването на бременността ще настъпи както при състояние като замразена бременност, така и в случай на спонтанен аборт. Бременността също ще завърши с диагноза „недостатъчност на лутеална фаза“, с малко жълто тяло, когато то не е в състояние да изпълнява функциите за поддържане на плода.

Стандартът за размер на VT

 • Втората половина на месечния цикъл, VT размер 18-22 мм - една жена е доста способна да стане майка.
 • Размерите на VT от 200 до 30 мм - могат да се считат за норма.
 • Размери на лютеиновата формация от 30 до 40 мм - 80-90% шанс за киста.
 • Настъпила бременност, размерът на VT е повече от 30 mm, възможна е киста, но това няма да попречи на нормалния ход на бременността.

заключение

В тялото няма нищо излишно и появата на жълтото тяло в периода след овулацията е отлично доказателство за това. Както и изчезването му, ако яйцето, готово за оплождане, е останало „празно“.

Но има моменти, които сигнализират за неуспех в организма, когато прогестеронът започва да се произвежда непрекъснато. Какво може да послужи като сигнал за появата на кисти, патологии в придатъците и пр. Това може да дезориентира както самата жена, така и лекаря, защото ще се наблюдават всички признаци на бременност: гадене, повръщане, болка, нарушение на менструалния цикъл.

Хардуерните изследвания и доставката на лабораторни тестове ще помогнат да се установи истинското състояние на нещата. Ето защо не трябва да се пренебрегва навременното посещение в предродилната клиника..

Какъв е жълтото тяло и каква е ролята му при бременност

съдържание

Често на първия ултразвук бъдещата майка е объркана от описанието на жълтото тяло. Какъв вид образование е това и каква е ролята на жълтото тяло по време на бременност, днес казва MedAboutMe.

Какво е жълтото тяло?

Женската репродуктивна система работи на цикли. Важно събитие от менструалния цикъл е овулацията. След като яйцето напусне фоликула, клетките му се размножават интензивно и се трансформират в жълтото тяло. Името се свързва с жълтия цвят на тази формация..

Основната задача на жълтото тяло е производството на прогестерон. Всъщност това е временна жлеза с вътрешна секреция. Основната функция на прогестерона е да подготви тялото за възможна бременност. От гледна точка на биохимията, това съединение е предшественик на много други хормони в човешкото тяло. Известният домашен гинеколог-ендокринолог V.P. Оценителят казва за него така: „Прогестеронът е майката на всички хормони и хормона на всички майки“.

Подготовката за бременност се постига чрез увеличаване на дебелината на ендометриума, подготовката му за имплантиране на ембриона, предотвратяване на възможно отделяне на вътрешната лигавица на матката.

Обикновено жълтото тяло активно произвежда прогестерон от 14-ия до 24-ия ден от менструалния цикъл. От 25 до 28 дни той претърпява обратно развитие и се замества от съединителна тъкан.

Понякога жълтото тяло не се развива достатъчно или не произвежда достатъчно хормон. Това състояние се нарича неуспех на лутеалната фаза на цикъла. Причините за това състояние могат да бъдат:

 • ендокринни нарушения: синдром на поликистозни яйчници, хиперпролактинемия, нарушение на работата на надбъбречната кора, патология на щитовидната жлеза, захарен диабет;
 • използване на асистирани репродуктивни технологии;
 • недохранване или затлъстяване;
 • прекомерна физическа активност;
 • подчертае;
 • употребата на алкохол, наркотици, определени лекарства.

В някои случаи причината за недостиг на лутеална фаза не може да бъде идентифицирана.

Ролята на жълтото тяло по време на бременност

В случай на бременност обратното развитие на жълтото тяло не се случва. Под влияние на човешкия хорионен гонадотропин той нараства в размер, отделяйки все повече прогестерон. Следователно, количеството на прогестерон в кръвта по време на бременност е много по-високо, отколкото през втората половина на цикъла.

Прогестеронът, произвеждан от corpus luteum, предотвратява отделянето на ендометриума с имплантиран ембрион. Така той запазва бременността до окончателното образуване на плацентата. Тогава тя поема тази важна роля. Това се случва около 11-12 акушерска седмица..

Освен че предотвратява отлепването на ендометриума, прогестеронът при бременни жени изпълнява и редица други важни функции. Това е намаляване на свиваемостта на мускулите на матката и фалопиевите тръби. Също така прогестеронът причинява трансформацията на млечните жлези. Те се увеличават по обем, в тях има увеличение на лобулите и развитието на алвеоли. В допълнение, прогестеронът предпазва ембриона от имунологично отхвърляне..

Един от прогестероновите метаболити - алопрегнанолон - е в състояние да засегне централната нервна система, като влияе върху когнитивните функции и емоционалната сфера при жените. Интересно е, че концентрацията на прогестерон и неговите производни в мозъка е 20 пъти по-висока от тази в системното кръвообращение. Същият хормон допринася за развитието на централната нервна система на ембриона в ранните етапи на бременността..

Ултразвуков лутеум на тялото

Наличието на жълтото тяло и неговите характеристики могат да бъдат определени чрез лабораторни и инструментални методи. В първия случай кръвта се анализира за съдържанието на прогестерон. За да се диагностицира недостатъчност на лутеална фаза, изследването трябва да се извърши 6-8 дни след овулацията. Именно през този период количеството прогестерон във втората фаза на цикъла е максимално.

Резултатите от анализа трябва да се тълкуват с повишено внимание. Има доказателства, че за 90 минути количеството прогестерон в кръвта може да се промени 8 пъти. В допълнение, експертите твърдят, че нивата на прогестерон могат да се колебаят значително в различни цикли при една и съща жена..

Ултразвукът остава най-информативният метод на изследване. При ултразвук размерът на жълтото тяло варира значително. В първата фаза на цикъла или преди началото на менструацията размерът на жълтото тяло не надвишава 12-15 мм. Диаметърът от 18-22 мм показва разцвета на жълтото тяло, неговата максимална производителност. Това се наблюдава през втората половина на менструалния цикъл..

По време на бременността тази формация обикновено има размер от 22 до 30 мм. Следователно откриването на жълто тяло при ултразвуково сканиране е абсолютно нормално при бъдещите майки.

Увеличение на жлезата до 22 или повече милиметра на фона на забавяне на менструацията може да се наблюдава с киста на жълт корпус. Това е една от проявите на хормонална недостатъчност. Ниските нива на хорион гонадотропин в кръвта помагат да се разграничи това състояние от бременността..

Според изследователите едва 30% от концепциите завършват с раждането на дете. Освен това една жена не винаги знае за факта на зачеването. Около 30% от схващанията завършват при неуспешна имплантация, други 30% - при така наречените ранни загуби (имплантацията се случва, но ендометриумът ексфолира по време на менструацията). И само 10% от схващанията завършват със спонтанен аборт и се забелязват от жена.

Загубите са свързани както с аномалии на ембриона, така и с рискови фактори за майката. И един от тях е недостатъчното производство на прогестерон от женското тяло. Ако жената е имала 2 или повече аборта подред, тогава лекарят счита това за обичайния спонтанен аборт.

При липса на този хормон бременността или не настъпва, или се прекъсва в ранните етапи. Следователно назначаването на прогестерон при такива пациенти дава добър ефект. На практика се използва микронизиран прогестерон или неговият естествен аналог, дидрогестерон. Това средство може да се предписва както през устата, така и локално, чрез инжектиране във влагалището..

Проучванията показват, че прогестеронът е по-ефективен, когато се използва от втората половина на цикъла, дори преди да е установен фактът на бременността. Това увеличава шансовете за успех на жените в риск..

Ефективността на метода се доказва не само от дългогодишен практически опит, но и от научни изследвания. През 2018 г. бе направен метаанализ с проучване на историите на случаи на 2359 жени. Той показа, че терапията с прогестерон значително намалява риска от спонтанен аборт в сравнение с плацебо или няма лечение..

В едно от рандомизираните клинични проучвания, които преминаха в мета-анализ, беше проучена група жени, които започнаха да приемат прогестерон през втората половина на менструалния цикъл. 88% от пациентите успяват да запазят бременността, 92% от бременностите завършват с раждането на живо дете.

Ти четеш много, а ние го оценяваме!

Оставете имейла си, за да получавате винаги важна информация и услуги, за да поддържате здравето си

данни

И така, жълтото тяло се образува в яйчника и представлява временна жлеза с вътрешна секреция. Той произвежда „хормона на всички майки“ - прогестерона. Той е изключително важен за началото и бременността на бременността. При недостатъчност на жълтото тяло може да се развие обичайния спонтанен аборт. Това състояние се лекува успешно с прогестеронови лекарства..

Използвани фото материали Shutterstock

Недостиг на лутеална фаза: лабораторни аспекти на диагнозата. Становище на практическия комитет на Американското общество по репродуктивна медицина / Рикова О.В. // Международно ендокринологично списание. - 2016г

Pregravid подготовка на жени с анамнеза за спонтанен аборт / Pustotina O.A., Akhmedova A.E. // Медицински съвети. - 2016г

Прогестерон: противоречиви въпроси на терапията и предотвратяването на спонтанен аборт и преждевременна бременност / Радзински В.Е., Хамошина М.Б., Тулупова М.С. и други // Акушерство и гинекология: новини, мнения, обучение. - 2019г

Корпусът на яйчника: какво е това?

Яйчниците са важни и невероятно сложни органи на женското тяло. Именно те подготвят жената за вероятното зачеване: при тях процесът на узряване на фоликулите и освобождаването на яйцеклетката по време на овулация се извършва всеки месец, а така нареченото „жълто тяло“ се формира в един от яйчниците, за да се запази евентуална бременност.

Какво представлява жълтото тяло на яйчника?

Corpus luteum е специален временно съществуващ ендокринен орган, който подготвя вътрешната лигавица на матката за приемане на ембриона и последващото му развитие. Тази жлеза получи името си поради съдържанието си - пигментът лутеин, който има жълт цвят. Основната функция на жълтото тяло е да синтезира хормона прогестерон, но в допълнение, той произвежда малки количества андрогени, естрогени, окситоцин, релаксин, инхибин и други вещества, необходими за запазването и правилното развитие на бременността. Средно размерът на жълтото тяло е около 10-27 мм и варира в зависимост от деня на лутеалната фаза на менструалния цикъл. Ако размерът му е по-малък или значително по-голям, тогава това най-вероятно се дължи на липса на работа или образуване на кисти в структурата на жълтото тяло.

Как се образува жълтото тяло?

Целият процес на образуване и функциониране на жълтото тяло е под строг контрол на имунната система, хипофизата и яйчниците. И се състои от четири основни етапа:

Етап на разпространение Веднага след рязко повишаване на нивото на лутеинизиращ хормон и яйцеклетката навлиза в коремната кухина, стените на спукания фоликул се сгъват, в кухината му възниква кръвоизлив, а гранулозните клетки, които го облицоват, започват активно да се делят. В някои случаи обаче образуването на жълто тяло в яйчника може да протече без овулация - с лутеинизация на доминиращия фоликул.

Етап на васкуларизация. Характеризира се с покълването на кръвоносните съдове в растящите фоликулни клетки, което е необходимо за осигуряване на добро кръвообращение и правилно функциониране на жлезата. Експертите смятат, че жълтото тяло на яйчника е органът, който има най-интензивен приток на кръв в женското тяло.

Етап на "просперитет". По това време хормоналната активност на жълтото тяло е максимална, придобива пурпурен цвят и стърчи малко над повърхността на яйчника. Ако оплождането и имплантацията не са настъпили, тогава средно активността на жлезата продължава 10-12 дни, след което започва да намалява.

Етап на изчезване или регресия. На този етап, в случай на бременност, настъпват дистрофични промени в клетките, те намаляват и се превръщат в белег зона - бялото тяло, което по-късно напълно изчезва спонтанно. В този случай се наблюдава намаляване на концентрацията на полови хормони в тялото на жена, отхвърляне на ендометриума и настъпва следващата менструация. От момента на регресия на функцията на жлезите в яйчниците започва процесът на съзряване на нови фоликули.

Ако настъпи имплантация на ембриони, лупусът на тялото се стимулира от хорионния гонадотропин, произведен от клетките на обвивката на ембриона (до около 12 седмици от бременността), след което всички ендокринни функции на жлезата преминават към плацентата.

Патологии на жълтото тяло

Понякога неспособността на жената да забременее, както и замразяването на плода и спонтанните аборти в ранните етапи са свързани с недостатъчното функциониране на жълтия мозък - намаляване на нивото на производство на прогестерон за поддържане на бременността. Тази диагноза може да бъде установена само след цялостен преглед: подложени на ултразвуково изследване, нанасяне на базална температура в продължение на няколко цикъла, кръвен тест за прогестерон (7-8 дни след деня на овулация) и биопсия на ендометриума.

При потвърждаване на диагнозата обикновено се предписват хормонални препарати, съдържащи прогестерон - Утрожестан, Дюфастон и естествен прогестерон чрез инжектиране. Най-често продължават след потвърждаване на бременността до около 12 седмици (в някои случаи и по-дълго), за да се предотврати заплахата от прекратяване. Освен това, ако има недостатъчност на жълтото тяло, лекарят може да препоръча прием на лекарства за елиминирането му (например, бромокриптин или достинекс за хиперпролактинемия).

Друга често срещана патология на жълтото тяло е функционалната киста на жълтото тяло, която най-често се открива чрез ултразвук. Образованието й е свързано и с някакъв хормонален дисбаланс в тялото на жена. Като правило размерът на такива кисти не надвишава 6 см, но появата им често може да бъде придружена от тежест и болка в долната част на корема, отстрани и болки в долната част на гърба.

Ако се открие функционална киста по време на бременност или нейното планиране, лекарят ще ви посъветва да приемате прогестеронови препарати, както и да намалите физическата активност. Такива образувания сами преминават с увеличаване на продължителността на бременността или, ако тя не се е случила, изчезват след менструация или в рамките на няколко менструални цикъла. Те не представляват особена опасност за тялото и бременността на жената, но за да предотвратите развитието на усложнения при идентифицирането на киста, трябва да видите вашия лекар.

Статии За Цикъла На Насилие

Менструацията започна седмица по-рано: възможни причини. Нередности в менструалния цикъл

Редовността на менструалния цикъл е основният показател за здравето на нежния пол. Всяко момиче, което вече е установило цикъл, може да изчисли периода си и да установи приблизителната дата на следващата менструация....

Възможно ли е да се прави електрофореза за жени по време на бременност??

Какво е електрофорезаОт древни времена съществува спешна тема за положителните ефекти на тока върху човешкото здраве като цяло.Електрофорезата с лекарства засяга тялото чрез директен електрически ток в комбинация с въвеждането на лекарства през кожата или лигавиците....

Менопаузен синдром при жените - причини, клинични прояви, лечение и профилактика

Настъпването на менопаузата предполага значителни хормонални промени в женското тяло. Такива трансформации могат да причинят дискомфорт с различна тежест....